Skip to content ↓
Wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium Kształcenia Matematycznego przy WMS AGH. Głównym tematem, którego będzie dotyczyć spotkanie, będą kwestie związane z rozwojem i awansem naukowym osób zajmujących się dydaktyką matematyki. Przy Polskim Towarzystwie Matematycznym powstała Komisja ds. rozwoju naukowego w zakresie dydaktyki matematyki. Przedstawiciele tej Komisji przedstawią główne wyniki swojego dotychczasowego działania. Przewidujemy otwartą dyskusję dotyczącą wspomnianej tematyki. Hybrydowa forma umożliwia zdalne uczestnictwo w seminarium.

Kontakt: dr hab. Anna Żeromska, e-mail: zeromska(at)agh.edu.pl

Termin: 24 listopada, godz. 14:00. Bud. A3-A4, sala 304.

Stopka