Skip to content ↓

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - Dziekan WMS
Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia
 • dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH - Dziekan WEAIiIB
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński - Dziekan WIEiT
 • dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH - Dziekan WIMiR
 • dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH - Dziekan WIMiC
 • dr hab. inż. Monika Motak, prof. AGH - Dziekan WEiP
 • prof. dr hab. Bartłomiej Szafran - Dziekan WFiIS
 • prof. dr hab. inż. Marek Przybylski - Dyrektor ACMiN
 • młodszy inspektor mgr Lidia Dziedzińska
 • mgr Ewa Słobodzian - Zastępca Kwestora AGH
 • mgr Wioletta Więcław - Dyrektor Administracyjny WEiP
 • mgr inż. Łukasz Jura - Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kultury / Prezes Zarządu Fundacji ACADEMICA
 • dr inż. Paweł Janowski - Pełnomocnik Rektora AGH ds. Pionu Studenckich Akademickich Kół Naukowych, WFiIS
 • mgr inż. Michał Kud - WFiIS
 • mgr Olgierd Ślizień - WMS
 • mgr inż. Maciej Skiba - WEiP

Pozostali organizatorzy

 • Mgr Joanna Sajdłowska-Filar – Kwestor AGH
 • Dr Stanisław Jacek Skórka - Dyrektor Biblioteki Głownej AGH
 • Dr inż. Mikołaj Skowron – Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych WEAIiIB
 • Dr hab. Inż. Piotr Pacyna, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych WIEiT
 • Prof. dr hab. Inż. Elżbieta Pamuła – Prodziekan ds. Nauki WIMiC
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny – Przew. Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH, WFiIS
 • Prof. dr hab. inż.  Aleksander Byrski – Prodziekan WI
 • Dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH – Prodziekan ds. Nauki WMS
 • Dr Tomasz Drwięga - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia WMS
 • Dr inż. Jerzy Dzieża - Prodziekan ds. współpracy WMS
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Przewodniczącym Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii PAN, WIMiC
 • Dr hab. Bogusław Bożek, prof. AGH – WMS
 • Dr hab. Rokita Tomasz, prof. AGH - WIMiR
 • Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ – WMiI UJ
 • Dr inż. Stefan Moskwa – WEAIiIB
 • Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
 • Dr Witold Majdak – WMS
 • Mgr inż. Barbara Jezierska – Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu AGH
 • Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski – Dyrektor Centrum Rekrutacji AGH
 • Mgr Aleksandra Chomentowska – Dyrektor Administracyjny WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Kierownik Sekcji „Zespół ds. Olimpiad” Centrum Rekrutacji AGH
 • Mgr Hieronim Sieński, BG AGH
 • Mgr inż. Andrzej Janus – Kierownik Pracowni Komputerowej WMS    
 • Iwona Pawłowska – WEiP
 • Jakub Goryl – WFiIS
 • Marek Deszcz – WMS
 • mgr Karolina Szmuc – Muzeum AGH
 • mgr inż. Agnieszka Tokarz – Muzeum AGH
 • stud. Bartosz Paluch – WFiIS

Stopka